Wat doen we met uw persoonsgegevens?

Studio Projectie kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken, bijvoorbeeld omdat u die heeft opgegeven via een webformulier, die in een email aan ons heeft gezet of die telefonisch aan ons heeft verstrekt:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens (straat, huisnummer, postcode, stad, land)
 • Email adressen
 • Telefoonnummer(s)
 • IP-adres

Studio Projectie verwerkt deze persoonsgegevens om een aantal redenen:

 • Contact met u op te nemen en onderhouden
 • Om facturen aan u te sturen en uw facturen te betalen
 • De onderling overeengekomen diensten te kunnen leveren

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer het nodig is voor de hierboven genoemde redenen of als er een wettelijke plicht bestaat om dit te doen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Indien u geen zakelijke relatie (meer) met ons heeft, bijvoorbeeld omdat wij geen diensten meer aan u leveren of omgekeerd, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens, tenzij anders overeengekomen, na één jaar. Voor bepaalde gegevens (zoals die nodig zijn voor de financiële administratie) bestaat een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Studio Projectie geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat doen wij met bezoekersstatistieken van websites?

Veel van de websites die wij beheren houden algemene bezoekgegevens bij, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en een aantal gegevens die uw browser meestuurt. Wij verzamelen deze gegevens om analyses te maken van het bezoek- en klikgedrag op deze websites zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en onze systemen beter kunnen beveiligen.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersstatistieken bijgehouden door derden

Naast de hierboven genoemde algemene gegevens maken enkele van de website van Studio Projectie ook gebruik van de externe diensten om bij te houden hoe bezoekers deze gebruiken en wat de effectiviteit is van ingrepen op de website en van online advertentiecampagnes. Het gaat om de volgende diensten:

Deze diensten hebben allen een eigen privacy beleid. U kunt op de diensten klikken om hier meer over te weten te komen.

Hoe beveiligen jullie mijn gegevens?

Studio Projectie beveiligt uw persoonsgegevens op verschillende wijzen om tegen te gaan dat er misbruik van wordt gemaakt, dat onbevoegden er toegang tot krijgen of dat uw persoonsgegevens op andere wijze openbaar worden gemaakt. Wij hebben, onder andere, de volgende maatregelen genomen: 

 • Het websiteverkeer is beveiligd via SSL
 • Alleen toegang tot bezoekersstatistieken en persoonsgegevens voor ons personeel dat ermee moet werken
 • Wachtwoordbeleid met twee-factor authenticatie

 

Als u meer informatie wenst hoe uw persoonsgegevens beveiligd zijn, dan kunt u altijd een verzoek sturen naar support@projectie.com.

© Studio Projectie B.V. - BUILD WITH US - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy