AI

31 07 2023

Haal meer uit AI-tools met een Prompt Engineer

Als je wel eens gehoord hebt van AI, dan heb je waarschijnlijk ook de term "Prompt Engineer" voorbij zien komen. Maar wat doet een Prompt Engineer precies? Laten we duiken in deze essentiële rol binnen het AI-landschap en ontdekken hoe een Prompt Engineer het verschil maakt in het ontketenen van de ware kracht van AI-taalmodellen.

Als je wel eens gehoord hebt van AI, dan heb je waarschijnlijk ook de term "Prompt Engineer" voorbij zien komen. Maar wat doet een Prompt Engineer precies? Laten we duiken in deze essentiële rol binnen het AI-landschap en ontdekken hoe een Prompt Engineer het verschil maakt in het ontketenen van de ware kracht van AI-taalmodellen.

Wat is een Prompt Engineer?

Een Prompt Engineer is een AI-expert die gespecialiseerd is in het formuleren van effectieve instructies, ook wel prompts genoemd, om AI-taalmodellen te sturen bij het genereren van tekstuele output. GPT-3 en vergelijkbare taalmodellen zijn uiterst krachtig, maar ze hebben specifieke instructies nodig om de gewenste resultaten te produceren. Hier komt de expertise van een Prompt Engineer om de hoek kijken.

Het Belang van Effectieve Prompts

Effectieve prompts zijn van cruciaal belang bij het werken met AI-taalmodellen, omdat ze bepalen hoe het model zal reageren op specifieke inputs. Een goed geformuleerde prompt helpt het model om relevante, coherente en nuttige output te genereren, terwijl een vage of onduidelijke prompt kan leiden tot misleidende of ongewenste resultaten.

De Taken van een Prompt Engineer

Een Prompt Engineer heeft een diverse reeks taken om ervoor te zorgen dat AI-taalmodellen optimaal presteren:

  • Prompts Creëren: Het ontwikkelen van duidelijke, beknopte en contextueel relevante instructies voor het AI-model. Dit omvat het begrijpen van de inputvereisten en het formuleren van vragen die het model effectief kunnen sturen.
  • Optimalisatie van Prompts: Het iteratief verfijnen van prompts op basis van feedback en testresultaten om de prestaties van het AI-model te verbeteren. Dit omvat het identificeren en oplossen van problemen zoals vooringenomenheid of onnauwkeurige output.
  • Taakgerichte Instructies: Het aanpassen van prompts voor specifieke taakgerichte toepassingen, zoals vertalingen, samenvattingen, chatbots of codegeneratie. Dit vergt een diepgaand begrip van de taken en doelen die het AI-model moet bereiken.
  • Evaluatie en Feedback: Het monitoren en evalueren van de gegenereerde output om de prestaties van het AI-model te meten en te beoordelen. Feedback van gebruikers en klanten speelt een cruciale rol bij het verbeteren van de prompts.

Het Effect van een Deskundige Prompt Engineer

Een professionele Prompt Engineer kan het AI-model in staat stellen om betere en contextueel relevante output te genereren. Door instructies op maat te maken en te optimaliseren, kan een Prompt Engineer de nauwkeurigheid, consistentie en bruikbaarheid van de AI-generatie aanzienlijk verbeteren.

Als de onzichtbare kracht achter AI-taalmodellen, speelt een Prompt Engineer een essentiële rol bij het benutten van de volledige mogelijkheden van deze technologie. Met hun expertise en inzicht vormen ze de sleutel tot het creëren van intelligente en waardevolle AI-oplossingen voor een breed scala aan toepassingen in verschillende sectoren.

In de voortdurend evoluerende wereld van AI-technologie blijft de rol van de Prompt Engineer van onschatbare waarde, en hun vaardigheden en kennis zullen blijven bijdragen aan de vooruitgang van AI-taalmodellen en de groei van de AI-gedreven samenleving.

Hoe een prompt engineer te werk gaat

Een Prompt Engineer beschikt over een grote fantasie en inlevingsvermogen. De wijze waarop je communiceert met een AI-tool kan namelijk een enorm verschil maken in de kwaliteit van de output. 

Neem bijvoorbeeld het schrijven van een SEO meta-description voor dit blog. We kunnen letterlijk aan de AI vragen om een SEO tekst te schrijven en die is absoluut niet slecht:

Input: "schrijf een meta description voor het blog [dit blog]"

Output: "Ontdek de essentiële rol van een Prompt Engineer in het sturen van AI-taalmodellen zoals GPT-3. Leer hoe effectieve prompts de sleutel zijn tot nauwkeurige, contextueel relevante AI-output. Leer meer in ons informatieve blog!"

Een ervaren Prompt Engineer voegt echter meer context toe aan de vraag, zoals het doel, de doelgroep en de rol die de AI op zich moet nemen. De output wordt daardoor aanzienlijk anders:

Input: "Je bent een SEO copywriter met 20 jaar ervaring. Je hebt een talent om complexe vraagstukken te versimpelen met metaforen. Schrijf een meta description voor het blog [dit blog], houdt er rekening mee dat de doelgroep minder bekend is met de beginselen van AI en vermijdt zoveel mogelijk jargon."

Output: "Haal het mysterie uit AI-taalmodellen met een 'Prompt Engineer' als jouw gids! In ons eenvoudig te begrijpen blog leer je hoe slimme instructies de koers van AI bepalen. Geen technische taal, alleen heldere uitleg. Spring aan boord en ontdek de fascinerende wereld van AI!"

Een goede Prompt Engineer kan aan nog veel meer knoppen en eigenschappen draaien om bijvoorbeeld betere output te krijgen uit de ChatGPT API

Meer dan alleen tekst

Ook bij het generen van beelden is een prompt engineer beter in staat om goede resultaten te krijgen. De eerste afbeelding is alleen de input: "prompt engineer" 

De tweede afbeelding is gemaakt met de prompt: "prompt engineer instructing an AI".

De derde afbeelding is gemaakt met de prompt: "prompt engineer instructing an AI in a minimalistic corporate environment".

Voor de vierde en laatste afbeelding is tot slot: "prompt engineer instructing an AI in a minimalistic corporate environment --style raw" gebruikt. De "--style raw" prompt is een verkorte versie van een speciaal prompt die onze prompt engineers zelf ontwikkeld hebben om een zo realistisch mogelijk beeld te creëren met Midjourney. Het bedenken van de prompts en het generen van al deze beelden duurde ongeveer net zo lang als het zetten van een kopje koffie.

Op zoek naar een professionele prompt engineer?

Projectie heeft als een van de eerste agencies in Nederland beschikking tot professionele prompt engineers die je organisatie kunnen helpen om AI-tools, zoals ChatGPT, MidJourney en Runway zo effectief mogelijk te implementeren. Bespaar tijd en geld met betere AI output. Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op om alle kansen die AI-gedreven digitale oplossingen bieden te benutten.

© Studio Projectie B.V. - BUILD WITH US - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy