Projectie

05 09 2023

Maak je website DigiToegankelijk met Projectie

Wij hebben de ervaring en technische expertise in huis om websites DigiToegankelijk te auditten, ontwikkelen en te onderhouden.

Wat is DigiToegankelijk?

DigiToegankelijk is de Nederlandse naam voor de standaard waarmee overheidsorganisaties hun websites en apps toegankelijk moeten maken voor alle burgers. Toegankelijk betekent bruikbaar voor iedereen: jong, oud, met of zonder beperking. Overheidsorganisaties zijn verplicht websites en apps te maken die voldoen aan de eisen van DigiToegankelijk.

Overheidsorganisaties hebben ook de verplichting een toegankelijkheidsverklaring te publiceren. In deze verklaring staat in hoeverre een website of app aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Er staat ook in welke maatregelen de organisatie neemt om toegankelijkheid te waarborgen.

Daarnaast wordt de standaard sterk aanbevolen voor organisaties met een ANBI-status die de mogelijkheden en middelen hebben om DigiToegankelijk te worden. De overheid kan het ook als eis stellen aan partijen aan wie opdrachten of werkzaamheden uitbesteed worden, bijvoorbeeld servicepunten of digitale loketten.

Disclaimer: dit artikel betreft een beknopte uiteenzetting van de wetgeving ‘Besluit digitale toegankelijkheid overheid’ en informatie over onze aanpak om websites en webapplicaties DigiToegankelijk te maken. Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren om bij twijfel altijd de meest recente informatiebronnen van de overheid te raadplegen op digitoegankelijk.nl

Waarom is Digitoegankelijkheid belangrijk?

Een website die voldoet aan de eisen voor Digitoegankelijkheid bevat minder fouten en is beter te gebruiken door mensen met een beperking. Het heeft daarnaast over het algemeen een positief effect op de kwaliteit, gebruikerservaring en vindbaarheid van websites en webapplicaties:

 • Gebruiksvriendelijkheid: het gemak waarmee bezoekers de website kunnen gebruiken, los van technologische of persoonlijke beperkingen.

 • Vindbaarheid: de vindbaarheid van een website in zoekmachines, maar ook de vindbaarheid van informatie bij gebruik van hulpmiddelen zoals voorleessoftware. Als een website zonder opmaak en interactie nog steeds begrijpelijk is, komt dat de vindbaarheid enorm ten goede.

 • Compatibiliteit: de mate waarin de website te gebruiken is in diverse browsers en op verschillende platformen, mobiele telefoons en tablets.

 • Bereik: de ondersteuning van een zo groot mogelijke doelgroep, inclusief bezoekers met een beperking en bezoekers die verouderde technologie of software gebruiken.

 • Duurzaamheid: de mate waarin een website aangepast en onderhouden kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het eenvoudig veranderen van de vormgeving van de website.

Welke niveaus van Digitoegankelijkheid zijn er?

Een website of app kan status A, B, C, D of E krijgen op basis van de uitkomst van het DigiToegankelijk onderzoek. Websites en apps zonder verklaring krijgen automatisch status E.

DigiToegankelijk kan de status van een verklaring wel aanpassen. Bijvoorbeeld als bij een controle blijkt dat de verklaring niet klopt.

Status A B C D E
Verklaring aanwezig Ja Ja Ja Nee Nee
Ja Ja Nee Nee Onbekend
Onderzoek uitgevoerd(<3 jaar geleden) Ja Ja Nee Nee Onbekend
Aan hoeveel eisen voldaan? Alle 50 Minder dan 50 Onbekend Onbekend Onbekend
Binnen 6 maanden onderzoek gepland? Niet nodig (onderzoek is 3 jaar geldig) Niet nodig (onderzoek is 3 jaar geldig) Ja Nee Onbekend
Voldoet aan de wet Ja Ja (mits er jaarlijks verbeteringen plaatsvinden) Ja (maximaal 6 maanden vanaf publicatie verklaring) Nee Nee

Meer weten over DigiToegankelijk?

Bezoek ook de website digitoegankelijk.nl van het Ministerie van Binnenlandse Zaken met handige tips en informatie over DigiToegankelijk.

Zijn er nadelen aan DigiToegankelijkheid?

Helaas heeft DigiToegankelijk niet alleen voordelen er zijn ook een aantal nadelen waar rekening mee gehouden moet worden, zoals:

 • Keuze in techniek: je bent minder vrij in je keuze voor techniek, omdat de ontwikkelaars van CMS systemen, plugins en platforms niet altijd oplossingen aanbieden die DigiToegankelijk zijn.

 • Kosten en tijd: zowel voor de ontwikkeling van een website als het maken van content zijn de kosten hoger en duurt het langer.

 • Creatieve vrijheid: wanneer je een oplossing DigiToegankelijk maakt ben je creatief beperkt door voorwaarden voor contrasten, maar ook bewegingen en flitsen.

Wat als er onvoldoende middelen zijn om DigiToegankelijk te worden?

In de wetgeving is een clausule opgenomen die een ‘onevenredige last’ omschrijft. Als het voor je organisatie niet mogelijk is om te investeren in DigiToegankelijkheid (of systemen redelijkerwijs nog niet aan vernieuwing toe zijn) dan kun je dit als argument aandragen in de Digitoegankelijkheidsverklaring.

Het is wel nodig om aan te geven wat voor maatregelen je neemt om in de toekomst DigiToegankelijk te worden. Bijvoorbeeld wanneer systemen vervangen gaan worden of op welke andere manieren de dienstverlening toegankelijk is buiten het internet om.

Hoe maken we een website DigiToegankelijk?

Het DigiToegankelijk maken van een website vraagt om de nodige kennis en expertise van websiteontwikkeling en toegankelijkheidseisen.

Ons proces om stapsgewijs websites DigiToegankelijk te maken:

 • 1. Quick Scan
 • 2. Plan van aanpak en advies
 • 3. Ontwikkeling en herziening
 • 4. Toegankelijkheidsonderzoek
 • 5. Content richtlijnen
 • 6. Toegankelijkheidsverklaring

1. Quick-scan

Iedere website is uniek en heeft een ander doel. We identificeren daarom eerst de belangrijkste aandachtspunten op het gebied van Digitoegankelijkheid voor de website in kwestie. De quick-scan kan uitgevoerd worden zonder verdere verplichtingen.

2. Plan van aanpak en advies

We stellen een plan van aanpak op om tot het gewenste niveau van Digitoegankelijkheid te komen op basis van de quick-scan. Het plan omvat zowel acties als adviezen op het gebied van techniek, ontwerp en content.

3. Ontwikkeling of herziening

We ontwikkelen een nieuwe website of herzien de bestaande website op basis van de W3C* en WCAG 2.1** standaarden. Tijdens de ontwikkeling maken we gebruik van state-of-the-art AI tools en handmatige steekproeven om de kwaliteit van de code te waarborgen.

4. Toegankelijkheidsonderzoek

We voeren een onderzoek uit volgens de WCAG-EM methode om te toetsen of de website voldoet aan de eisen.

5. Content richtlijnen

We stellen content richtlijnen op maat op waarmee je ervoor kunt zorgen dat je website blijft voldoen aan de DigiToegankelijk eisen.

6. Toegankelijkheidsverklaring

Na de lancering van de website of webapplicatie stellen we een toegankelijkheidsverklaring*** op als leverancier.

De webstandaarden uitgelegd

*Wat is de W3C?: De W3C omschrijft code-standaarden voor HTML en CSS. Doordat de frontend(voorkant) van de website aan deze standaarden voldoet, functioneert de website bijvoorbeeld foutloos op screenreaders die gebruikt worden door visueel beperkten.

**Wat is de WCAG?: De WCAG(Web Content Accessibility Guidelines) standaard omvat eisen op het gebied van toegankelijkheid voor zowel het ontwerp als de techniek en inhoud van websites en webapplicaties. Door de eisen na te leven is de website toegankelijker voor iedereen. Om DigiToegankelijk te zijn moet een website voldoen aan de 50 eisen van niveau AA van de WCAG 2.1 standaard.

***Wat is een toegankelijkheidsverklaring?: Een toegankelijkheidsverklaring is een verklaring waarmee onderbouwd beargumenteerd wordt hoe en waarom een website wel of niet aan een

Onze verklaringen worden opgesteld door specialisten die op zijn minst 10 jaar ervaring hebben en bekend zijn met de WCAG-EM auditmethode die de Nederlandse overheid aanbeveelt als richtlijn om DigiToegankelijk te worden.

De beste digitale oplossing om je website DigiToegankelijk te maken

We ontwikkelen Digitoegankelijke websites op maat met het Laravel framework, zodat we er zeker van zijn dat alle onderdelen van de website voldoen aan de eisen en we zo min mogelijk afhankelijk zijn van externe partijen en leveranciers.

Gebruiksvriendelijk CMS

We hebben een gebruiksvriendelijk CMS (ProWriter X) ontwikkeld waarmee fouten op het gebied van toegankelijkheid op contentniveau tot een minimum worden beperkt. Knoppen, koppen, afbeeldingen en andere website elementen krijgen automatisch de parameters en eigenschappen mee die voldoen aan de W3C en WCAG 2.1 standaarden.

Geoptimaliseerd voor zoekmachines

Ons CMS is geoptimaliseerd voor zoekmachines, je kunt eenvoudig alle SEO eigenschappen van een pagina aanpassen. Ook links en redirects kun je eenvoudig zelf toevoegen zonder technische kennis.

Onderhoudsarm

In tegenstelling tot andere platforms en CMS systemen hoeven websitebeheerders geen plugin-updates of ander technisch onderhoud uit te voeren.

Tips om de toegankelijkheid in stand te houden

Heraudit na 36 maanden

Volgens de wet is een onderzoek maximaal 3 jaar geldig, daarna moet een nieuw onderzoek uitgevoerd worden.

Toekomstige wijzigingen

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat toekomstige wijzigingen aan de website of webapplicaties ook voldoen aan de richtlijnen voor DigiToegankelijkheid.

Onafhankelijke audit

Volgens de wet is een onafhankelijke audit niet verplicht en mag de leverancier zelf het onderzoek uitvoeren(mits deze onderbouwd is met een gedegen onderzoek). De overheid kan de eis voor een onafhankelijke audit wel stellen bij specifieke projecten of uitbestedingen en/of een ondeugdelijk rapport afkeuren.

Gekoppelde systemen

Let op dat eventueel gekoppelde diensten en systemen meegenomen worden in de toegankelijkheidsverklaring. Door externe diensten die niet voldoen aan de richtlijnen voor DigiToegankelijkheid bestaat het risico dat de algehele score uiteindelijk lager uitvalt. Indien het op maat maken of vervangen van (externe) systemen niet rendabel of haalbaar is, kan ook voor specifiek onderdeel een beroep worden gedaan op de ‘onevenredige last’ clausule van de wetgeving.

Meer weten over DigiToegankelijk?

Meer weten over DigiToegankelijk of een onafhankelijke audit of quick-scan uit laten voeren? Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. We helpen je graag om je website toegankelijker te maken of een nieuwe toegankelijke website te ontwikkelen.

© Studio Projectie B.V. - BUILD WITH US - Algemene Voorwaarden - Privacy Policy